6/08/2008
سخنان گهربار

انگار این بشر دو پا از جایی آویزان نباشد کلافه می شود.ریسمان محکم الهی باشد که چه بهتر.چنگ می زنی و گور پدر هرچه دم خروس باطل کننده ی قسم حضرت عباس.بسیاری هم ،خواه ملحد خواه مذهبی، به سخنان گهربار بزرگان آویزان می شوند.آویزان شدن همان است فقط سخنان فرق می کند.تازه ترین نمونه ی این جماعت سخن آویز را در اداره ی خودمان زیارت کردم.چند ماهی می شود که به اداره امان انتقال یافته است.تا کارشناسی ارشد خوانده است و به قول خودش اگر خدا بخواهد سراغ دکترا می رود.آدم بدی نیست.زود داغ می کند اما اهل گفت و گو است.همین جور پیش برود در نهایت اسلام عزیز را ول می کند و چسبد به نوعی مذهب شخصی.حالا حالاها باید برود.همین آدم بود که وقتی صحبت مان درباره هستی و کائنات گرم گرفت فوری چسبید به یکی از سخنان گهربار جناب انیشتین.به گمانم از سخنان معروف آن حضرت باشد که گفته است علم بدون مذهب لنگ است و مذهب بدون علم نابینا.کم هم نیست بزرگ ترین دانش مند سده ی بیستم جهان در ستایش از مذهب سخن گفته است.در واقع بسیاری از مذهبی ها به خصوص آن هایی که رشته ی فیزیک خوانده باشند خیلی زود متوجه می شوند که باید به کلام یکی از غول های فیزیک بچسبند تا زیربار ناهمسازی یافته های دانش فیزیک با خزعبلات مذهب آبا اجدادی خرد نشوند.در عالم فیزیک هم که از انیشتین غول تر پیدا نمی شود.ولی صد حیف که نامه ی تازه ای از انیشتین پیدا شده است که جناب ایشان را پرتاب می کند به جمع سخن آویز جناح مقابل.نامه ای که در مجموعه ای خصوصی یکی از خرپول های جهان به مدت 50 سال خاک می خورده است و به تازگی در لندن حراج شده است.انیشتین این نامه را درآغاز سال 1953 نوشته است و باورهای مذهبی را "خرافات کودکانه" نامیده است.انیشتین درفرازی ازاین نامه نوشته است:
"به نظر من خدا چیزی نیست جز نشانه و حاصل ضعف انسان....دین یهود مانند تمام دین های دیگر تجسم کودکانه ترین خرافات است."

پیامک روز

پسر:باباامام خمینی غرق شد؟

پدر:نه پسرم امام تهران مردوتوی بهشت زهرا هم دفنش کردند.

پسر : پس چرا همه می رن شمال؟

بازگشت به بالا