6/26/2013
ایستادن در برابر سرکوب شهامت می‌خواهد
شاید برای خود سلمان رشد خوشایند نباشد اما این رمان‌نویس و مقاله‌نویس پرکار بیش از همه به خاطر فتوایی که آیت‌الله خمینی علیه‌ی او صادر کرد شهرت دارد، فتوایی بابت رمان چهارم‌اش، آیات شیطانی (۱۹٨٨). البته به رشدی نباید فقط از این منظر نگریست زیرا نوشتن ۱۱ رمان، سه مجموعه مقاله، دو کتاب کودک، یک کتاب غیر داستانی، مقالات متعدد و تازه‌ترین اثرش به نام "ژوزف آنتوان: خاطرات" را در کارنامه دارد. نشان‌های بسیاری دریافت کرده است اما پدر، شهروند، انسانی عادی و روشن‌فکری دارای دغدغه‌های عمومی هم هست....ادامه

بازگشت به بالا