2/20/2013
پسر استالین تسلیم نازی‌ها شده بود
پسر استالین تسلیم نازی‌ها شده بود
منبع: ایندپندنت - ترجمه: بامداد زندی

• شواهد جدید به دست آمده از بایگانی روسیه نشان‌گر آن است که پسر ژوزف استالین به هنگام اشغال اتحاد شوروی به دست نازی‌ها در سال ۱۹۴۱ خود را تسلیم آلمانی‌ها کرده بود نه آن که طبق تبلیغات ده‌ها ساله‌ی کرملین پس از جنگ جهانی دوم، "دستگیر" شده باشد ...ادامه

بازگشت به بالا