5/03/2009
قهركردن خوبه يا بد؟
جناب مهندس موسوي كه چندي است از غار اصحاب كهف بيرون زده است چندي پيش در تالار اجتماعات وزارت كشور(ياد آن نگار به مكتب نرفته و خط ننوشته به خير كه يكهو وزير كشور شد)نمايندگان تمامي احزاب ريز و درشت كشور را فراخواند تا پيش از سخن‏راني جناب ايشان هر چه دل تنگ‏شان مي‏خواهد درخواست كنند.چه فرصتي از اين بهتر،جماعت حزبي هم بي‏درنگ كفش و كلاه كردند و خودشان را رساندند به پاي وعظ حضرت موسوي.ازجمله برادر عزيزمان سحابي از جماعت ملي مذهبي كه بسياري از حضرات اصلاح طلب و ناطلب همان گونه كه در باره‏ي مهدي بازرگان مي‏گفتند در دين‏داري‏شان شكي ندارند ولي بر اين باورند كه در عرصه‏ي سياست بهتر است به سازي كه حضرات مي‏نوازند برقصند و خودشان به فكر نواختن در مطرب‏كده سياست اين مملكت نباشند كه خداي نخواسته جيز مي‏شوند.پيش از آن كه سخن‏راني درفشان جناب موسوي آغاز شود نمايندگان احزاب يكي يكي سخنان خود را گفتند اما نوبت به سحابي بي‏نوا كه رسيد مجري جلسه ندا در داد كه جناب ايشان نبايد سخني براند.از بيرون تالار زنگ زده بودند به جناب مهندس موسوي كه به صلاح ايشان است كه خودش را به ملي مذهبي‏ها نچسباند وگرنه بايد دوباره برگردد به درون غار اصحاب كهف و عهد دقيانوس.جناب سحابي نيز يك بار هم كه در عمرش شده خشمگين مي‏شود و سخن‏راني گهربار مهندس موسوي را نشنيده از سر قهر جلسه را ترك مي‏كند.جالب اين جا است كه چند ساعت بعد كه با جناب مهندس سحابي مصاحبه مي‏كنند دوباره ملت در صحنه به ويژه آن‏هايي را كه قهر كرده‏اند و به تكليف ميهني ديني شان عمل نمي‏كنند دعوت كرده است تا از خر شيطان پياده شوند و بيايند در انتخابات شركت كنند تا مبادا رييس جمهور رجايي‏وار مندناك كه در روستاها چك مسافرتي روي روستايان مي‏ريزد دوباره بر مسند رياست جمهور تكيه بزند.يكي نيست بگويد مرد حسابي تو سر پيري هم از دست حماقت‏ها و شل و ولي حضرات عصباني مي‏شوي چطور انتظار داري كه ملت عصباني نشوند و قهر نكنند.اگر قهر بد است چرا خودت قهر مي‏كني گيرم كه بعد خشم‏ات فرومي‏نشيند و قهر كردن را فراموش مي‏كني. دست كم به ملت بگو با كدام شيره سركه‏ي خنكي خشم‏ات را فرونشانده‏اي بلكه براي آن‏ها هم افاقه كند.

پيامك روز:
شعار ملت در صحنه‏ي كرمان در ديدار با رييس جمهور رجايي‏وارمندناك:دلاور هسته‏اي يه دود بگير خسته‏اي

بازگشت به بالا