7/12/2008
امان از دست فوتبال
بامدادک دچارجنون فوتبال شده است.این جنون تنها حسنی که برای من داشته این است که به راحتی می توانم مسابقه های فوتبال را از تلویزیون تماشا کنم ودیگر عیال نمی تواند کانال را عوض کند و بگذاردروی مجموعه های تلویزیونی صدمن یک غاز صداوسیمای میهن آریایی اسلامی یا صداوسیمای خارجی ها.دیگر با بامدادک طرف است.درقبال این یک حسن ده ها عیب هم برسرم خراب شده است.همین که ازاداره برمی گردم حتی اگرجنازه ام به خانه رسیده باشدبایدباهم برویم یک ساعت توی حیاط گل کوچک بازی کنیم.اسمش را درکلاس فوتبال نوشته ام.تاحالا چهاردست لباس فوتبال برای اش خریده ام.پیراهن کریستیان رونالدو در منچستریونایتد.پیراهن هرنان کرسپو در تیم ملی آرژانتین.پیراهن روبینیو در تیم ملی برزیل.پیراهن رونالدینیو در بارسلونا.روزی هم بایدده ها پرسش فوتبالی را هم پاسخ بدهم .آن هم چه پرسش هایی.بابایی فرانک لمپارد قبل از بازی توی چلسی توی کدام تیم بازی می کرد؟بابایی شماره 6 تیم پورتو کیه؟تازه این که چیزی نیست اداهای حضرات فوتبالیست را هم یادگرفته است .آن هم چه اداهایی.ازهمه بدترتف کردن است .خانه امان را بوی تف برداشته است.خداراصدهزارمرتبه شکرکه حضرات فوتبالیست وسط بازی قضای حاجت نمی کنند.این مرتیکه درتقلیدکردن از دیگران ید طولایی دارد.آن هم بدترین خصایل خلایق را تقلید می کند .تابیابیم ازسرش بیاندازیم پدرمان در می آید.هنوزانگشت توی دماغ کردن درمیان جمع را نتوانسته ایم از سرش بیاندازیم.به خدا از من یکی که یاد نگرفته است.البته درمیان اطرافیان فراوان هستند کسانی که درملاءعام چنین کاری را می کنند ولی آدم خودش باید عاقل باشد که این مرتیکه نیست.صحبت انگشت توی دماغ کردن شد یادپیامکی افتادم که درروزانتخابات مجلس درتهران دست به دست می شد:"انگشتتو تو دماغت نکن امروز باید بااین انگشت حماسه بسازی"
باورتان نمی شود روزانتخابات این پیامک را برای خیلی ها فرستاده بودم.ازقضایکی شان از جمله انگشت به دماغان قهاربود.پشت بندش به من زنگ زد وگفت کجایی ناقلا که داری منو می بینی؟
پیامک روز:
متلک 2008 بسیجی ها:خواهر تن ات بوی کربلا میده ،شهیدتم به امام

بازگشت به بالا