4/11/2009
تنور سوزان انتخابات
اين جور كه حضرات دارند تنور انتخابات را داغ مي كنند ملت در صحنه جزغاله نشود بايد خدا را سپاس گزار باشد اساسي.اين در حالي است كه رييس جمهور رجايي وار مندناك هنوز عزمش را جزم نكرده است كه پاي در ميدان انتخابات بگذارد.حيوونكي به گمانم بوهايي برده است. در شهر چو افتاده است كه تاريخ مصرفش تمام شده است.شايد هم تاب هماوردي با موسوي را نداشته باشد.به قول اصلاح طلبان ميرحسين.آدم اسم كوچك شيك داشته باشدبه درد همين روزها مي خورد.خاتمي بي نوا از اين موهبت خدادادي برخوردار نبود.تصورش را بكنيد صدايش مي زدند سيد محمد.يا سيد ممد.به هيچ وجه صورت خوشي نداشت.اما ميرحسين لابد اين جور نيست.ملت طناز از هم اكنون نامش را گذاشته اند احمدي نژاد تحت ويندوز.بعضي ها هم مي گويند موميايي 2.خدا از سر تقصيرات شان بگذرد.اما خدا وكيلي اين احمدي نژاد تحت ويندوز يا موميايي 2 يا همان ميرحسين خيلي هم فوت و فن دل بري را مي داند.آمده نيامده مي گويد گشت ارشاد را جمع مي كنم.عيال تا شنيد گفت من به اين راي مي دهم.عمه ي بچه ها در كمال بي نزاكتي گفت كونشو نداري يك.اگر هم بتواني درد ملت بيچاره كه گشت ارشاد نيست كونشو داري نرخ تورم را بيار پايين.پسرخاله ي گرام هم كه دستي در آفرينش هاي هنري دارد گفت به خاطر جمع كردن گشت ارشاد به موسوي راي مي دهد بعد هم در نهايت كلبي مسلكي گفت ببين مي توان عكس بيكيني پوش عيالش را در اينترنت پيدا كني. ترا به خدا تركيب را ببين بيكيني پوش.كجايي فرهنگستان كه ناموس واژگان به باد رفت.
تازه عبدالله نوري و حسن روحاني هم شايد به ميدان بيايند.اين ديگر با استخاره هم نه گمانم بتوان از دست گه گيجه رهايي يافت.خدا به خير كند آخر عاقبت مان را.
سعي داريم در سال اصلاح الگوي مصرف از ميزان كون گشادي بكاهيم تا اوسا كريم چه بخواهد.اين هم از پيامك هاي را يج اين روزها:
*هيچ گوزي در سال جديد وضو را باطل نمي كند(ستاد اصلاح الگوي مصرف آب)
*همه ي مناسبت هاي سال 88از همين الان تبريك و تسليت(ستاد اصلاح الگوي مصرف)
*محمود احمدي نژاد معروف به قدم خير تهديد كرد در صورتي كه ملت ايران در انتخابات به وي راي ندهندهمچنان به حضور خود در ورزشگاه ها و مسابقات ملي ادامه خواهد داد.
تنور سوزان انتخابات
اين جور كه حضرات دارند تنور انتخابات را داغ مي كنند ملت در صحنه جزغاله نشود بايد خدا را سپاس

بازگشت به بالا