10/12/2002
سالگرد: 17مهرسالگرد تيرباران ارنستو چه گوارا بود.ياد لطيفه اي درايام سرجواني افتادم.يکي ازهمشهري هاي گيلک داشت خيابان گز مي کرد مي بيندروي ديوارنوشته چه گوارا انقلابي بود يا امام حسين وآن را اين طورمي خواندچه گواراانقلابي بود ياامام حسين!!!
ياد آن چشمان شعله وروآن انسان عاشق انسان گرامي باد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا