10/12/2002
ناسيوناليسم مبتذل هم بدچيزي نيست!!!:بردتيم فوتبال ملي ايران دربرابر تيم فوتبال کره ي جنوبي فراوان مايه ي انبساط خاطرشد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا