12/31/2002
ده نمکي:من اصلا مفهومي تحت عنوان لباس شخصي ها راقبول ندارم....بقيه مردم هم لباس برتن دارند،لخت که نيستند.
بامدادک:شکرک بزني پف نمکي حزب اللهي ها!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا