1/26/2003
فياض زاهد(روزنامه ي همبستگي + اعتماد):شايدامروزخيلي ها بگويندمارکسيسم تمام شده است يا به تعبير امام(ره) بايدآن رادرموزه هاي تاريخ جست.ولي شايد واقعا به تعبير هنري کانت بايدمارکس راپيامبرقرن ۱۹ دانست ومارکسيسم شايدجامع ترين تفکرفلسفه ي بشر بوده است
بامدادک:روي حرف امام حرف مي زني؟!!عکس خدا رو پاره مي کني؟!!اي بدبخت سرگشته ي راه حق!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا