1/14/2003
دکترمصطفي ملکيان:همه ي اديان تاريخي دردوران پيشامدرن ظهورکرده اند.مابعدالطبيه،فلسفه وپيش فرض هاي معرفت شناختي واخلاقي که اين اديان داشتندبراي انسان مدرن قابل فهم ياقابل قبول نيست.
بامدادک:دکترجان بخت ات گفته که دکانداران دين اين روزها سرشان جاهاي ديگرگرم است!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا