1/15/2003
سيدمحمدمحمدي(شاعر،متخلص به محمود):حدود۲۰سال پيش درشب ۲۱ ماه رمضان،به علت شب زنده داري ورازونيازفراوان به خواب رفتم.درعالم رويا ديدم که مانند پرنده دوبال دارم وپروازمي کنم.پس ازطي مسافت زيادي ازآسمان ندايي به گوش ام رسيدوگفت:٬اي محمود توطاهرشده اي وازاين پس به عالم غيب دست خواهي يافت.اشعارتووکتاب توچون زروطلا خواهدبود٬ دراين هنگام ازخواب بيدارشدم.
بامدادک:من اگربه جاي تو بودم تخلص ام راعوض مي کردم مي ذاشتم طاهر!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا