1/19/2003
حجت الاسلام شيخ ابراهيم وحيددامغاني:توده اي ها آمده بودندجلسه ي مرحوم نواب صفوي را به هم بزنند.ولي به زودي چنان جذب شخصيت وي شدند که آمدندپاي سخن راني وي نشستند وسخن راني اش که تمام شدگفتند اگراسلام واقعا اين است که اين مردمي گويد ما همه مسلمانيم!!
بامدادک:جذبه ي لاجوردي رانديدي.طبري را ايکي ثانيه از مفسرمارکسيسم خاورميانه تبديل کرد به مفسرقرآن!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا