1/23/2003
خاخام يوسف( رهبرحزب شاس اسراييل):فرشتگانی رامامورکرده ام تارای دهندگان به حزب ما را تا بهشت همراهی کنند
بامدادک:قابل توجه ی احزاب دينی ميهن آريايی اسلامی!!انتخابات شوراها نزديکه!!بجنبيد!!
ملاعمر:به هيچ کشوری به خاطرحوادث طبيعی مانند زمين لرزه وسيل نبايد پيام تسليت فرستاد زيرااين حوادث خواست خدا هستند.
بامدادک:وهمچنين آزمون الهی
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا