3/01/2003
دگرگوني جامعه:مارکس رضوان الله تعالي عليه(نوربه قبرش بباره!!) مي گويد«قهر قابله ي جامعه ي جديد است» .خجسته باداين قهربزرگ مردم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا