3/18/2003
تاج زاده:اولين انتخابات مجلس کاملا آزادبودوفقط بحث برسر توده ای ها بود.آن هم یک بحث فنی بودکه این ها باید به کتاب آسمانی سوگند بخورندوبه آن اعتقادندارند.پس صلاحیت آن ها ردشد.ازاین جهت نبودکه مارکسیست بودند
بامدادک:د برای همینه که ته ی مردم سالاری دینی باد می ده !!پنچرگیری هم نمی شه کرد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا