3/01/2003
دستگيري عضوي از كانون نويسندگان ايران

محمد خليلي عضو كانون نويسندگان ايران، روز شنبه سوم اسفند دستگير و روانه زندان شد. همسر، فرزندان و بستگان محمد خليلي با درج اطلاعيه‌اي نوشته اند: روز شنبه، ۳ اسفند ماه ۱۳۸۱، يکی از فعالان و موسسان کانون نويسندگان ايران، در تهران بازداشت شد.

محمد خليلی ، شاعر، مترجم و نويسنده و عضو فعال کانون نويسندگان ايران، بامدادروز شنبه در خانه ي خود دستگير و روانه بازداشتگاه شد. ماموران پس از بازرسی خانه ي محمد خليلی ، وی را همراه با کتاب ها، نسخه های دست نويس آثار منتشر نشده اش و اسناد و مدارک شخصی اش، با خود بردند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا