3/29/2003
نامه ی دوست:
اقدامات جمهوري اسلامي داراي دو صورت كاملا مغاير است .
از طرفي قايقي پر از مواد منفجره را كه به عراق مي رفت در آب هاي اروند رود دستگير و ضبط ميكند و از طرف ديگر يكي از گروه هاي تروريست مذهبي اش را مي فرستد براي كمك به عراقي ها در جنگ .
از يك طرف اعلام بي طرفي مي كند و از سوي ديگر تظاهرات ضد جنگ به راه مي اندازد ..امان از دست اين دولت مكار و حيله باز ... بي خود نبود كه زنده ياد بيژن مفيد در نمايش شهر قصه نقاب روباه را براي آخوند انتخاب كرد
سوال ام اين است :
در كجاي دنيا تظاهرات ضد جنگ هم دولتي است ؟
و كدام دولتي كه ابراز بي طرفي ميكند ، طرف مي گيرد ؟براي چه از احساس مردم ايران سو ء استفاده مي كند ؟با راه انداختن اين تظاهرات فقط ۲ منظور دارد :
۱- به دنيا ثابت كند كه بر خلاف تصورشان مردم ايران هم فكر با دولت هستند و بر ضد دولت نيستند حتي موافق تمام دستگيري ها و روزنامه بستن هايش هستند .
۲ -اگر دنيا فكر مي كند كه جانب مردم ايران را بگيرد و دولت را مجبور به كناره گيري كند . اين مردم دوباره به سوي همين دولت خواهند آمد .
كاش مردم خودشان راه پيمايي ضد جنگ گذاشته بودند .كاش وقتي دولت اين راه پيمايي را مي گذاشت مردم شركت نمي كردند .من تعجب مي كنم كه چه طور اين ها با اين همه سابقه درخشاني كه دارند و براي همه مسجل شده هنوز هم مي توانند مردم را بازيچه اهداف خودشان بكنند .بعيد نيست كه دوباره با استقبال از جنگ ، سر مردم را مثل آن جنگ ۸ ساله گرم كنند تا آب ها از آسياب بيفتد و دو باره نفس تازه كنند هر بار كه بوي الرحمن شان بلند شد يا با جنگ ، يا گراني ، بيكاري ،دعواي زرگري بين خودشان، پخش مواد مخدر در ميان مردم و......سر مردم را گرم كردند و دوباره جان گرفتند
دوستي چند سال پيش تعريف مي كرد آخوندي مي گفت اگر يك ۵ توماني كف دست من بگذاريد هزار نفر هم نمي تواند آن را از مشت ما در بياورد . واي به حال حالا كه مملكتي را در مشت گرفته ايم . يكي نيست بگه اين ها از جان ملت ايران چه مي خواهند ؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا