4/09/2003
شعارهاي ضدجنگ:يکي ازجالب ترين چيزهاي راهپيمايي ها(نه راه پيمايي هاي فرمايشي ميهن آريايي اسلامي!!) خلاقيت جماعت درشعاردرست کردن است!!خواندن برگردان نمونه هايي ازشعارهاي ضدجنگ راه پيمايي هاي مختلف مردم امريکا خالي ازلطف نيست!!
ميهن دوستي يعني صلح خواهي(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
مارک تواين:ميهن دوستي يعني همواره وفاداربودن به کشورخودوحکومتش به شرطي که حکومت لايق باشد(راه پيمايي ضد جنگ واشنگتن)
نفت ما زير شن هاي عراق چه مي کند؟!!(راه پيمايي ضد جنگ واشنگتن)
ايجاداشتغال آري، جنگ نه(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
مردم سالاری آری،دروغ سالاری نه!!(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
این است صدای مردم!!کجاست گوش شنوا؟!!(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
نقض حقوق بشر نباید توجیهی برای نقض حقوق بشرباشد.(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
رسانه های امريکا= مبلغان جنگ(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
جنگ افروختن به نام صلح؟!!شرمتان باد!!(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
جنگ یعنی تروريسم بابودجه ی بیشتر(راه پيمايي ضد جنگ واشنگتن)
تگزاس هم نفت داردبمب باران اش کنید!!(راه پيمايي ضد جنگ واشنگتن)
بن لادن کجاست؟!! !!(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
بوش:چرا باید به حرف مردم آمریکا گوش کنم؟!!آن ها که به من رای ندادند!!!!(راه پيمايي ضد جنگ واشنگتن)
مارییس جمهورهوشمند نیازداريم نه بمب هوش مند!!!!(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
احمقی دريکی ازروستاهای تگزاس گم شده است!!جورج به خانه ات برگرد!! !!(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
جوک روز:بوش می خواهد به عراقی ها دمکراسی بیاموزد!!!!(راه پيمايي ضد جنگ سان فرانسیسکو)
من وخدا چه فرقی باهم داريم؟!!خدااگربوش راببخشد من نمی بخشم!!(راه پيمايي ضد جنگ واشنگتن)
بوش وصدام،دوقلو های ازهم جدا!!(راه پيمايي ضد جنگ شیکاگو)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا