4/14/2003
خوشا به سعادت شان!!:خوش به حال عراقي ها که سرانجام شهددمکراسي را مي چشند!!حالا مي توانند بنشينند پاي تلويزيون وتبليغات باحال تماشا کنند، ساق هاي خوش تراش ببینند،خودروهاي شيک وپيک قسطي بخرند ،براي سگ شان ازاينترنت داروبخرند وبپرند توي مک دونالدساندويچ هاي چند طبقه نوش جان کنند!!اي اوسا کريم کرم ات راشکر!!عراقي هم نشديم!!
خوش به حال سربازان ارتش آزادي بخش!!ايالات متحده که درفتح کربلا حضورداشتند!!درعرض ايکي ثانيه همگي کبلايي شده اند ووقتي به خانه برگردند بروبچه هاي محل برايشان شعارهاي پارچه نويس به خط بريک نستعليق هوا مي کنند ومي نويسند کربلايي اسميت عزيز بازگشت تان ازسفرعرفاني کربلاي معلا راتبريک مي گوييم!!!اي اوسا کريم کرم ات راشکر!!سربازارتش آزادي بخش!!ايالات متحده هم نشديم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا