4/20/2003
دکترحبيب الله پيمان:پيش تردرغياب حاکميت ملي وشرايط دمکراتيک ،مردم درمبارزات انتخاباتي به مثابه ي فرصتي براي توسعه ي جنبش ملي شرکت مي کرده اند واين درحالي بودکه درهاي مجلس شوراي ملي گذشته نيز به روي نمايندگان واقعي مردم بازنبود.
بامدادک: منظورت از نيز چي بود ناقلا؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا