4/26/2003
دکترعباس شيباني(نماينده ي شوراي شهرتهران):من فرصت مطالعه ي زيادنداشته ام والان هم ندارم.گاهي تفسيري چيزي مطالعه مي کنم.
بامدادک:اون هم نخون اخوي!!ناسلامتي نماينده ي مردمي هستي که روزي چندثانيه مطالعه مي کنند!!بيله ديگ بيله چغندر!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا