5/10/2003
عکس خدارا پاره مي کني؟!!:درميهن آريايي اسلامي چه استفاده هاي ابزاري(به قول روشنفکران ديني!!) که ازاوسا کريم بيچاره نمي کنند!!هرکسي که نتواند پاسخ ات را بدهددرنهايت مي تواند به اوسا کريم متوسل شود ودرچشم به هم زدني نسخه ات رابپيچد!!کافي است فقط بگويد به مقدسات توهين مي کني؟!!عکس خداراپاره مي کني؟!!کلک يارو کنده است درست وحسابي!!آخرين نمونه ي توسل به عکس اوسا کريم را مي توان درواکنش رييس صدا وسيما به افشاگري هم سفره اي هاي عزيزش ديد!!جناب ايشان مي گويند« بعدازهشت نه سال کار شبانه روزي درراديو تلويزيون حق مان اين نبود وما اين راباخداي خودمان معامله مي کنيم» متوجه ايد که ؟!!يعني ۵۲۵ ميليارد تومن کذايي رااوسا کريم بالا کشيده است که ايشان هم نماينده ي ولي فقيه درامورکائنات است !!کي خايه مي کند يقه اش رابگيرد؟!!من که بعيد مي دانم اصلاح طلبان بتوانند چندان دراين راه جلو بروند!!اين نازنين ها با کوچک ترازاوسا کريم هم نتوانسته اند کاري بکنند!!تازه به احتمال زياد تاالان هم اوسا کريم آن پول را صرف حوري بازي دربهشت کرده است(اگرجزو نرينگان باشد!!) يا صرف قلمان بازي دربهشت(اگرجزو مادينگان باشد!!) بي خود خودتان را خسته نکنيد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا