5/07/2003
جانشين فرمانده ي کل سپاه:مردم عراق به چيزي جزمردم سالاري ديني رضايت نمي دهند.
بامدادک:اخوي جان گمان مي کرديم فقط سخن گوي مردم ايران باشيد!!

دادستان کل کشور:حمله ي امريکا به عراق ازجمله مقدمات ظهور امام زمان است
بامدادک:لابد باحمله ي امريکا به ميهن آريايي اسلامي انتظاربه پايان مي رسد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا