9/20/2003
تاملات فوتبالي: (۱)ديروز بازي استقلال و سايپا راتماشا مي کردم.نوشته هاي روي پيراهن نارنجي تيم سايپا کولاک بود.ازهمه بالاتر به خط خوش نوشته بودند: «يازهرا» بلافاصله زيرش هم پررنگ نوشته بودند:« بخاري RTC». به هرحال تلفيق الزامات مالي وديني است ديگر!!کاري نمي توان کرد.اما دست کم وقتي که نامي چنين مطهر بر پيراهني نقش مي بندد(بخاري را نمي گويم!!منظورم آن يکي است!!) رويداد هاي مضحک پيش نيايد بهتر است. اما هميشه پيش مي آيد!!!درست درهمين بازي بايد مهاجم برزيلي استقلال توپ را بکوبد به اون جاي مدافع سايپا ؟خدا راخوش مي آيد؟!!تصورش رابکنيدنره خري افتاده است روي زمين و دو دستي آن جاي اش راگرفته وبه خودش مي پيچد.دراين ميان آن کلمه متبرک هم درکنار بخاري باآن نره خر پيچ وتاب مي خورد!!(فيلم بردار صداوسيما خيلي سعي کرد که اين صحنه ي شنيع را به تصوير نکشد اما عجله و ناشي گري کرد وزود دوربين را ازدرختان وسکوي تماشاگران آورد روي بازيکن سايپا!!درست هنگامي که طرف داشت آن جاي اش را مي ماليد وآن واژه ي متبرک هم پيچ وتاب مي خورد.داستان به اين جا ختم نشد نوک حمله ي سايپا گل که زد پيراهن اش را درآورد.اين ديگرازهمه بدتربود.زيرپيراهن هم نپوشيده بود.مربي شان مايلي کهن راکاردمي زدي خونش درنمي آمد.فيلم بردارصدا وسيما بازهم ناشي‌گري کرد ودرست لحظه اي مايلي کهن راازنماي نزديک نشان دادکه با انگشت شست ونشانه پيراهن تن خودش را از روسينه تکان مي داد وبه تاسف سرمي جنباند براي مهاجم اش!!
ازهمه بدتر اين بود که سايپا دروقت اضافي از استقلال گل خورد.ازتيمي شکست خوردکه روي پيراهنش به جاي يازهرا+بخاري نوشته بود آيوا!!!
(۲) کنفدراسيون آسيا تصميم گرفته است که براي فوتباليست هاي زن مسلمان پيراهني مناسب طراحي کندتامشکل فوتبال بانوان مسلمان نيز حل شود.ازآن جايي که اين حقيرخيلي دلش براي فوتبال بانوان مي سوزدچندپيشنهاددراين باره مي دهم.رايگان رايگان.بهترين شلواربراي فوتبال زنان شلوارکردي است.انتخاب شلوارکردي سه حسن دارد:الف) صنعت شلوارکردي رااحيا وميهن آريايي اسلامي را ازوابستگي به نفت رها مي کند ب) بازيکنان به راحتي لايي نمي خورند ج) برجستگي هاي زنانه نيز مردان مسلمان را غسل واجب نمي کند!!
بهترين پيراهن هم براي زنان فوتباليست زره هاي شواليه هاي قرون وسطي است زيرا بازهم برجستگي ها را مي پوشاند!!براي مشکل مو هم سه پيشنهاد دارم:الف) همه ي بازيکنان دستار بلوچي به سر بگذارند ب) همه مانند رونالدو موي سرشان را ازته بتراشند ج) همه کلاه گيس بگذارند سرشان!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا