10/08/2003
سرباز به اين گراني؟!!!: مجلس نمايندگان تركيه اعزام قشوني 10000نفري به عراق راتصويب كرد.درروزنامه ي گاردين نوشته است(خط 5 ازگزارشي 15 خطي) كه تركيه بابت اين كاروامي هشت ونيم ميليارددلاري ازامريكا نازشست مي گيرد(يعني سربازي 850000دلار!!).واشنگتن پست هم دراين باره نوشته است اما قضيه نازشست را درخط 17 ازگزارشي 25 خطي بروز داده است.نيويورك تايمز هم درخط 21 گزارش 22 صفحه اي به اين موضوع اشاره كرده است.تايمز هم درگزارش اش موضوع پول را زير سبيلي برگزاركرده است!!قابل توجه اصلاح طلبان عزيز وملي مذهبيون گرامي!! عروس تعريفي گوزو ازآب درآمد!!اما خوب بود دست کم قيمت دست تان آمد!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا