10/05/2003
لعنت برهرچه خبرنگارفضول!!: يکي ازکمبودهاي بزرگي که درميهن آريايي اسلامي فراروي بانوان قرارداردنبودامکانات ورزشي است.درواقع ورزش يکي ازراه هاي تقويت اعتمادبه نفس زنان درجامعه اي مردسالار است.خودم وقتي مسابقات زنان (به خصوص مسابقات دووميداني)را ازتلويزيون کفارتماشا مي کنم روحيه ي خيلي خوبي پيدا مي کنم. وقتي هم مي شنوم که زنان ايراني با صدمن چادروحجاب درمسابقات قايق‌راني آسيا مدال مي آورند خيلي خوش‌حال مي شوم.حتي وقتي مي شنوم که زنان درنيروي انتظامي هم واردمي شوند خوشحال مي شوم(دست خودم نيست چه کارکنم!!).اين روزها هفته ي نيروي انتظامي است ومن هم با کنجکاوي اخبارزنان نيروي انتظامي رادنبال مي کنم.درخبرها خواندم که زنان تکاور هم دربرابر چشمان رييس جمهور دست به شيرين‌کاري زده اند.بازهم خوش‌حال شدم.اما اين خبرنگارهاي سمج نگذاشتنداين خوشي چندان دوام داشته باشدازبس که همه اشان دوست دارند درسابقه‌ي حرفه اي اشان چيزي مثل برملا کردن رسوايي واترگيت داشته باشند.پس ازپايان رزمايش زنان دربرابر سيدخندان!! کاشف به عمل آمد که دراين عمليات مردان شاغل نيروي انتظامي نقش زنان را ايفا کرده اند.خدا براي تان نسازد اي خبرنگاران فضول!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا