10/05/2003
فرمانده ي کل سپاه پاسداران:اهداف وآرمان هاي بلندسپاه وبسيج ،آينده اي درخشان رادرراه تکامل بشريت،صلح،عدالت جهاني و پي‌ريزي يک تمدن وحرکت عظيم ملي نويد مي دهد.
بامدادک:رو که نيست سنگ پاي قزوينه!! اخوي جان خالي بندها ازکفارهم بدترند!!نمي دونستي؟!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا