10/08/2003
طه هاشمي: فقط يک جا درخطبه ي ۸۲ نهج البلاغه عبارت«نواقص العقول»(درباره ي زنان ) آمده است که البته برخي سنداين عبارت رادرنهج البلاغه مخدوش مي دانند.نهج البلاغه راسيدرضي(ره) برپايه ي اعجاز بلاغت وقدرت واستحکام مولا(ع) جمع آوري کرده و بحث اسناد محتوي ازنظرايشان درمرحله ي بعدي بوده است!!

بامدادک: طبيب الاسلام عزيز قرآن رو چيکارش مي کني؟!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا