10/11/2003
آي کون شون سوخت!!:جايزه ي صلح نوبل به تمامي فعالان حقوق بشر چسبيد اما کون عده اي هم حسابي سوخت!!اميدوارم دوايي چيزي گيربياورند بمالند در کون شان!!
من که ديشب ازشادي خوابم نمي مرد.بيش ازهرچيز ازاين خوش حال شدم که شيرين عبادي بدون حجاب جايزه را دريافت کرد.اگر روسري مي گذاشت سرش، حتي روسري گل منگل چسکي، حضرات جايزه را مصادره به مطلوب مي کردند!!اما حالا هيچ جوري نمي توانند چنين کاري کنند!!گمانم قلب آقا حسابي جريحه دار شده باشد!!اميدوارم اوسا کريم وآقا امام زمان دوکاميون صبر نصيب شان کناد!!
اميدوارم اين رييس جمهور بي بخار هم که براي مدال گرفتن کشتي گير ووزنه بردار پيام تبريک مي فرستد کون اش راداشته باشد براي اين جايزه هم پيام تبريک بفرستد!!اگرآقا گوش اش رانكشيده باشد!!!پيام وزير ارشاد وپيام هيات دولت هم قبول نيست!!
ديشب اخبار سراسري شبکه ي يک را گوش دادم ببينم خبررامي گويند يا نه!!مي دانيدکه کافي است يکي ازايرانيان عزيز درگوشه اي ازدنيا دراندازه گيري قطر گوز آميب يا ويروسي دستياردانشمندي بوده باشد تاحضرات نام اش راصبح تا شام دربوق کنند!!برايم جالب بود ببينم اين بارچه واکنشي دارند!!قيافه مجريان که مانند مادرمرده ها بود!!خبرراگفتند اما اين جورگفتن به دردعمه اشان مي خورد!!
ازقصد نشستم نوشتم ببينم بعدازچه خبرهايي اين خبرمهم رامي گويند.خودتان بخوانيد:
* آيين نامه ي جديد معافيت هاي پزشکي(سرهنگي پرهنگي هم درنماي نزديک بينندگان راشيرفهم کرد!!)
* گشايش مرکز جديد سنجش آلاينده هاي خروجي(کم مونده ازآسمون گه بباره!!)
* برقي شدن شبکه ي ريلي کشورتوسط کرواسي(تاکورشودهرآن که نتواند ديد!!)
* نايب رييس صداوسيما دراتحاديه ي راديو وتلويزيون هاي آسيا واقيانوسيه(چقدربدبختند سردمداران اين اتحاديه ي کذايي!!)
* يورش ارتش صهيونيستي به اردوگاه فلسطيني ها(با چاشني آمبولانس وبرانکار!!)
* شرکت هزاران عراقي درتشيع جنازه ي دوغيرنظامي عراقي(حلوا وخرما هم به راه بود!!)
*تقاضاي رييس مجلس براي افزايش امکانات براي پرورش استعداد جوانان ايران(که بعد فراري شون بدن به خارج يا بندازند توي اوين!!)
* تاکيد ائمه ي جمعه ي سراسر کشور برتقوا وخودسازي دردوران غيبت (با به جاي اين کارپول بذارين داروي ظهور درست کنيد که طرف توي ناصرخسروعلاف نشه!!)
* گرم شدن هواي اردبيل(آب گرم سرعين ديگه نمي چسبه!!)
* انحلال مجلس نمايندگان ژاپن(لابدمي خواستندروزه ي سياسي بگيرند!!)
* تظاهرات مردم ترکيه دراعتراض به اعزام نيرو به عراق(پرچم بروبچه هاي چپ ترکيه درنماي نزديک!!)
* کلاغي درزلاندنو ازپرواز هواي بويينگ جلوگيري کرد.(کلاغه مي گه غارغار!!)
* آتش سوزي درانبارمهمات در اکراين(اي بي عرضه ها!!)
* چاقي مفرط معضل بزرگ کشورهاي تو سعه يافته(ازبس که مال مردمو مي خورند!!کوفت شون بشه!!)

بعد ازاين اخباربسيارمهم بود که مجري گفت شيرين عبادي به خاطر دفاع ازحقوق کودکان(نه دفاع ازدمکراسي وحقوق بشر!!!) جايزه صلح نوبل راگرفت.همين!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا