10/20/2003
معاون سياسي وزير كشور:انتخابات شورا نشان داد كه مردم مي خواهند پيام خودراباحضورنيافتن پاي صندوق هاي راي اعلام كنند
بامدادك:عجب مردم نفهمي اند!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا