10/26/2003
ماه ساندويچ آمد!!درسال هاي گذشته سالن پينگ پنگ اداره پاتوق ما روزه خواران بوداما امسال انگاربايد پي جاي ديگري باشيم. کليدآن جا راازهرکسي که داشت پس گرفته اند.انگارچيزهايي بو برده اند.فردا يا پس فردا ماه رمضان مي آيد.ماه يبوست، ماه بوي گند دهان روزه گيران،ماه خريدن سكه ي بهار آزادي و ماه مونتاژ کردن ساندويچ!!!دراين ماه پردردسر اگر گذارتان به طرف هاي ميدان توپخانه بيفتدمنظره ي جالبي مي بينيد.يادم مي آيد ته لاله زار مغازه ي بود که درماه نامبارک ساندويچ کالباس مي فروخت.کرکره اش تا نيمه پايين بوداما اهل بخيه مي دانستند که داستان ازچه قرار است.مي رفتي جلو چندتا تقه مي زدي به کرکره ي فلزي و بعد که سروکله ي طرف پيدا مي شد حاجت ات را مي گفتي.طرف هم کيسه فريزري برمي داشت چند پر گوجه مي انداخت توش، پشت بندش نان ساندويچي توخالي وچندتا خيارشور وسرآخر هم چند برگ كالباس.بعدش هم مي گفت« سواركردن اش ديگه با خودت داداش!!» اين جوري خلافي مرتكب نمي شد.چون فروختن ساندويچ ممنوع است نه فروختن اجزاي ساندويچ!!
به هرحال رسيدن اين ماه را به تمامي روزه خواران تسليت مي گويم.خداوكيلي جاي ديگري را درجهان سراغ داريد كه غذا خوردن هم نوعي كنش سياسي باشد؟!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا