10/19/2003
يکي خبرش کنه!!:چندروزپيش رويدادي پيش آمد که به اندازه ي گل حميد استيلي به امريکا، حدنصاب شکني رضازاده دروزنه برداري وقهرمان کشتي جهان شدن عليرضا دبير کون استکبارجهاني به سرکردگي امريکا راسوزاند!!نمي دونيد چي بود؟!!اي بابا دنيا را آب ببرد شما را خواب برده است.چين سفينه ي سرنشين دار به فضا فرستادوفضانورد چيني هم پس از کلي گشت وگذار درکائنات ساق وسالم به زمين برگشت.حالا ترا به خدا يکي بره اين سيدخندان را خبرکند براي اين چشم بادامي پيام تبريک بفرستد تا کون تمامي طرف داران شيرين عبادي بسوزد.بيچاره رفته مالزي دده !!گمان نکنم خبرداشته باشد!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا