10/22/2003
پيروزي مردم بوليوي:نام بوليوي که مي آيد بي اختيار چه گوارا به يادمان مي آيد و سيمون بوليوار.چندروزي است که بازهم خيزش مردم بوليوي نام اين کشورراسرزبان ها انداخته است، مردمي كه رييس جمهور گونزالو لوزاندا معروف به گوني را ازاريكه ي قدرت به زير كشيدند.
بوليوي داراي ذخايرعظيم گازطبيعي است ورييس جمهور سرنگون شده نيز علاقه ي فراواني به فروش گازطبيعي به ايالات متحده داشته است.بااين همه بوليوي ازجمله فقيرترين کشورهاي جهان است.بوميان بوليوي ازچندماه پيش مبارزه برضدغارت منابع گازطبيعي وفروش آن به ايالات متحده را آغازکرده اند.دولت بوليوي نيز دست به سرکوب شديد مخالفان زد که درنتيجه ي آن ۷۰ نفر کشته وهزاران نفرزخمي شدند.اگراين داستان درونزوئلا، برزيل يا کوبا رخ داده بود چه تبليغاتي که به راه نمي افتاد.به هرحال سرسختي وپايداري صدها هزارنفري که به خيابان هاي لاپاز پايتخت بوليوي ريختند سبب شد تا رييس جمهور گوني فرارکند به ميامي!!نام مکاني آشنا درجنوب ايالات متحده!!!

0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا