10/29/2003
پس داستان ازاين قرار بود؟!!:ازاوسا کريم پنهان نيست ازشما چه پنهان تا همين ديروز غم شکست پرسپوليس ازاستقلال ازنهان خانه ي دل مان رخت برنبسته بود هي پيش خودمان شيش وبش مي کرديم که آخرچراپرسپوليس بايد به استقلال مي باخت که ما اين همه کلفت از آبي ها بشنويم.ما هم مانند کارشناسان ريز ودرشت ميهن آريايي اسلامي هي باخودمان مي گفتيم مگر روي کاغذ هم که شده نفرات پرسپوليس بسيارنيرومندتر از نفرات استقلال نبود؟پس چي شد؟!!تا اين که ديروز فهميدم بازهم دست غيب درکاربوده است.مي دانيد چرا پرسپوليس به استقلال باخت؟استقلالي ها قبل ازبازي با پرسپوليس نذرکرده بودندکه اگرپرسپوليس راببرند به زيارت حضرت معصومه ومسجدجمکران بروند.ديروزهم با يک دستگاه اتوبوس راهي قم وسپس جمکران شدند.علي سامره مهاجم استقلال هم به دليل گل زدن به پرسپوليس براي اداي نذرش سفر يک روزه اي کرد به مشهد.
حالا ديگر خيالم راحت شده است که استقلال به خاطر برتري فني برنده نشد.آره بابا به ازما بهتران رشوه داده بودند.اميدوارم پرسپوليسي ها براي بازي برگشت رشوه ي بالاتري به از ما بهتران بدهند!!اصلا بهتراست سراغ گنده ترهاش بروند.کربلايي مکه اي مدينه اي !!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا