11/05/2003
مراسم سالگرد نماد مقاومت و مبارزه در راه رهائِِِِِِِِِِِی از ستم

صفر قهرمانيان

مراسم نخستين سالگرد درگذشت زنده ياد صفر قهرمانيان (صفر خان) نماد مقاومت و مبارزه در راه رهائی از ستم روز جمعه شانزده آبان برگزار می شود
بدينوسيله از دوستان, ياران, هم رزمان, هم بندان, خويشان و همه آزاديخواهان كه برآنند تا نام بزرگ زنده ياد صفر قهرمانيان, اين نماد توان‌مند مقاومت در راه بهروزی مردم ايران و تسليم نشدن به ظلم را گرامی بدارند, دعوت به عمل می آوريم تا در مراسم گردهمايی, يادبود و سال‌گرد او برسر مزارش شركت فرمايند.
ضمنا" به آگاهی عزيزانی كه با وسيله شخصی به محل برگزاری مراسم تشريف نمی آورند می رساند كه اتوبوس ها از مقابل منزل ايشان راس ساعت 14 به مقصد امامزاده طاهر حركت خواهند كرد .

نشانی منزل: بلوار آيت اله كاشانی جنب شهرداری منطقه 5 خيابان الهی كوچه دهم پلاك 13
مكان: گورستان (امام زاده طاهر – كرج)
زمان: جمعه 16 آبان ساعت 15 تا 17
خانواده قهرمانيان - كميته برگزاری مراسم سالگرد صفرخان

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا