11/08/2003
عجب بي چشم ورويي هستند اين اروپايي ها!!:برپايه ي نتايج همه پرسي جديدي که توسط اتحاديه ي اروپا انجام شده است ازنظراروپاييان بزرگ ترين خطر براي صلح جهان اسراييل است(۵۹ درصد پاسخ دهندگان) وجايگاه دوم هم به سه کشورکره ي شمالي ، ايران وايالات متحده رسيده است(۵۳ درصد).جالب اين جااست که همه ي اين کشورها نيز خودرامهدمردم سالاري و صلح مي دانند.راستي راستي آدم سرگيجه مي گيرد!!راستي هشت کشور ازچهارده کشوري ازنظر اروپاييان تهديد کننده ي صلح به شمار مي آيند عربي- اسلامي اند(ايران ، عراق ، افغانستان ، پاکستان ، سوريه ، ليبي ، عربستان وسومالي) .مبارکه!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا