11/23/2003
زنده ياد پوينده:
آزادي انديشه،بيان ونشر نبايد به هيچ وجه محدود،مقيدومشروط شود.آزادي انتقاد،آزادي ابراز عقايد مخالف ، هرقدرهم به نظر عده اي ناپسند، زيان بخش وانحرافي باشد،درجامعه ي دمکراتيک بايد به طورمطلق باقي بماند.
فقط کساني با آزادي بي قيد وشرط بيان مخالف اند که ريگي به کفش دارند و ازآگاهي مردم وآشکار شدن همه ي واقعيات مي ترسند
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا