12/31/2003
نگرانم!!:جماعت اگر کسي از امام جمعه ي بم خبر دارد خبرمان کند که نگران اش هستيم درست وحسابي!!آيا ازاين امتحان الهي جان سالم به در برده است يا آن که به لقاالله شتافته است؟ خودمان که حدس مي زنيم شق دوم درست باشد وگرنه صدا وسيما تجليلي پجليلي براي اش مي گذاشت!!!خلاصه اگر خبر داريد دريغ نکنيد.انشاالله از تمامي امتحان هاي اوسا کريم روسفيد بيرون بياييد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا