12/23/2003
توان ويرايش گري اصلاح طلبان را دست کم نگيريد!!!: عجب زبل خاني است اين حجت الله اسلام والمسلمين کروبي!!مي گفت براي نمايندگي مجلس ثبت نام نمي کند وبعد درآخرين لحظات ثبت نام کرد!!چرا؟!!!خوب معلوم است به خاطر فشار ولطف زياد مردم!!نمي دانم چرا مانند سيد خندان اشکي هم چاشني ثبت نام نکرد که به راستي اثر بيشتري مي گذاشت!!حالا که اين زبل خان به خير وسلامتي نامزد شده است بايد گام دوم را برداشت آن هم شخصيت سازي ازاين جناب است!!آن هم چه شخصيتي !!آزادي خواه وضداقتدار!!!اين مي شود که ناگهان چو مي افتد که طرف پوز آيت الله مشکيني را درمجلس زده است!!(از سقف بروبالا!!)
روزنامه ي ياس نو سخنان کروبي (ببخشيدحجت الاسلام کروبي!!)درمخالفت با مشکيني(ببخشيد آيت الله مشکيني!!) وخطاب به نماينده ي دست راستي قزوين را اين گونه نوشته است:
درلابلاي تذکرشما يک پيام هم به آقاي مشکيني بدهم وآن اين که مراقب صحبت هاي تان باشيد رعايت قانون يک طرفه نيست.

اين را که خواندم با خودم گفتم بابا اين حجت الاسلام هم چه گنده مي گوزد!!ولي وقتي خبر را درروزنامه ي شرق خواندم به توان ويرايش‌گري بروبچه هاي ياس نو احسنت گفتم!!خداوکيلي اگرکلاس ويرايش بگذارند من يکي سرتير شرکت مي کنم هرچقدرهم شهريه اش باشد مي دهم جهنم ضرر!!
واما همان سخنان جناب رييس مجلس در روزنامه ي شرق:

من ازپشت همين تريبون يک پيام را براي آيت الله مشکيني دامت برکاته مي فرستم که آقا شما هم بايد مواظب باشيد اين که نمي شود همه اش يک طرفه باشد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا