12/30/2003
اطلاعيه شماره‏ دو كانون نويسندگان ايران
درباره زلزله فاجعه بار شهرستان بم


با گذشت دو روز از وقوع زلزله در شهر بم و روستاهای اطراف آن، اكنون عمق فاجعه بر همگان روشن‏تر شده است. ما ضمن ابرازِ هم‏دردی دوباره با بازماندگان اين فاجعه‏ی بزرگ اعلام مي‏داريم كه فعلا مبلغی از حساب كانون صرف كمك به بازماندگان اين مصيبت شده است. به علاوه، در ظرف همين 48 ساعت اخير بسياری از افراد و سازمان‏های فرهنگی و اجتماعی داخل و خارج كشور درخواست كرده‏اند كه كمك‏های نقدی و غير نقدی خود را از طريق كانون نويسندگان ايران به آسيب‏ديدگان برسانند.

لازم است در همين جا اعلام كنيم اين كمك‏ها برابر شأنِ فرهنگی و اجتماعی كانون نويسندگان ايران، در نخستين وهله صرف تهيه‏ی ضروري‏ترين نيازها و در مراحل بعدی صرف ساختن مدرسه يا امور فرهنگی مشابه خواهد شد.
از ياری و همراهی تمام هم‏ميهنانِ داخل و خارج كشور كه مايل به همكاری اند استقبال مي‏كنيم و از آن‏ها مي‏خواهيم كمك‏های خود را به تهران حساب جاری شماره‏ی 23529238 نزد بانك تجارت، شعبه‏ی شهيد باقري، به نام آقايان علي‏اشرف درويشيان، ناصر زرافشان، و حافظ موسوی بفرستند و نسخه‏يی از رسيد بانكی خود را به تهران به شماره‏ی 8906707 فكس كنند. برداشت از اين حساب با دو امضا صورت خواهد گرفت.
فهرستِ نامِ اهداكنندگان و نيز شرحِ فعاليت‌های بعدی كانون و شرح كامل و مستند مخارجِ انجام شده از طريق نشانی زير به آگاهی همگان خواهد رسيد:


كانون نويسندگان ايران

7/10/1382
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا