12/13/2003
صادق زيباکلام:آقاي خاتمي به عنوان رييس جمهور وچهره ي تراز اول اصلاحات واصلاح طلبي ودوم خردادي به علاوه ي آقاي کروبي به عنوان رييس مجلس اصلاحات هردو درپيام تسليت شان به تجليل وبزرگداشت مرحوم آيت الله خلخالي پرداختند.مي ماند يک پرسش کوچک بالاخص ازآقاي خاتمي: اين که محاکمات واعدام هاي مرحوم آيت الله خلخالي با کدام يک ازشعارهاي دوم خردادي واصلاح طلبي انطباق مي يابد؟
بامدادک:خواب ديدي خير باشدزيباجان!!يعني مي خواي بگي خون لاجوردي ازخلخالي رنگين تره؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا