12/22/2003
مردم سالاری سنجش پذير است درست مانند دما!
هوگو چاوز دراين گفت وگو حرف هاي جالبي زده است.به ويژه آن چه درباره ي سنجش پذيري مردم سالاري گفته است خيلي جالب است. جناب سيدخندان رييس جمهور ميهن آريايي اسلامي بايد ياد بگيرد واين قدر کتره اي درباره ي وجود مردم سالاري وآزادي بيان درميهن آريايي اسلامي حرف هاي صدتا يک غاز نثار خلق الله نکند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا