12/29/2003
بي خيال شو اوسا کريم!!!:ديشب خانمي از پايتخت نشينان دل سپرده به جبروت اوسا کريم زنگ زده بود به صداوسيماي ميهن آريايي اسلامي وخطاب به زلزله زدگان بم مي گفت خوشا به سعادت تان که برگزيدگان خداوند سبحان هستيد وشما را براي آزمون برگزيده است.درلابلاي اين درفشاني گريه ي مبسوطي هم کرد که دل سنگ را آب مي کرداما من نمي دانم چرا ازاين خرده فرمايش خانم ذوب شده درکرامات اوسا کريم حسابي کونم سوخت!!براي شونصدمين بار دريافتم آن چه را حد ومرزي نيست الاغ‌وارگي است وبس!!به هرحال اميدوارم اوسا کريم اراجيف اين بانوي شيفته ي آزمون را حمل برآمادگي ايشان نکند ونخواهد براي پايتخت هم امتحاني برگزارکند!!اوسا کريم جان!! خدا وکيلي اکثريت اهالي پايتخت آن درس را حذف کرده اند !!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا