1/31/2004
پيش‌گيري بهترازدرمان است:درراستاي اين که دريکي ازاين حديث پديث ها به خلق الله سفارش کرده اند نام هاي نيکو انتخاب کنيد ودرراستاي اين که اين جانب، صاحب اين قلم همواره ازبي پشت وپناهان و اقليت ها واز جمله شوراي شهر تهران( بيچاره ها از حمايت ۲درصد مردم برخوردارند!!) حمايت مي کند ودرامتداد چند راستاي ديگر که الان به خاطر ندارم مي خواهم پيشاپيش درباره ي تغيير نام چند خيابان وميدان وغيره پيشنهادهايي ارائه کنم تا بيچاره شوراي شهري هاي ۲ درصدي مانند آن چه درتعويض نام خيابان خالداسلامبولي (رضوان الله تعالي عليه) رخ داد هول هولکي نام گذاري نکنند(اومديم وپس فردا با اسراييل پيوند اخوت برقرار شدچه خاکي به سر بايد کرد.لابد انتفاضه را مي کنيم آشويتس!!) ووقتي انگلستان تقاضاي تغيير نام خيابان بابي ساندز را مي کند مانند خر درگل گير نکنند.بنابراين درهمين راستاهايي که گفته آمد تغييرنام هاي زير را پيشنهاد مي کنيم:

خيابان آزادي(آزادي کيلويي چنده؟!) :خيابان زرشک(آب زرشک هم بد نيست!!)
خيابان انقلاب اسلامي:خيابان ان‌قلاب اسلامي(درراستاي بي فاصله نويسي)
خيابان جمهوري اسلامي: خيابان جيب بري اسلامي(مشکل لايتچسبکي جمهوري واسلامي حل مي شود)
خيابان فاطمي(به جرم پذيرفتن وزارت دردولت آدم ضايعي به نام مصدق):خيابان شعبان بي مخ(تيمسار زاهدي بد نيست!!نام فاميلي اش که حرف ندارد)
خيابان کارگر: خيابان کارفرما(خيابان کارآفرين هم بدنيست خاصيت خررنگ کني دارد!!)
خيابان حافظ(مرتيکه عرق خور!!حالا اگر اهل منقل بود يه چيزي!!): خيابان يوسفعلي ميرشکاک(علي معلم هم بدنيست!!)
خيابان خيام(ايضا مرتيکه ي عرق خور!!): خيابان مهرداد اوستا
خيابان فردوسي(شاه پرست عوضي!!): خيابان نصرالله مرداني
خيابان پاتريس لومومبا: لوييس فراخان(اين بنده خدا هم سياپوسته ديگه!!چه فرقي داره!!)
خيابان گاندي(زير آب خشونت را زدن از کفر هم بدتر است!!):آميتا باچان( همون ويجي خودمون ديگه!!)
ميدان تختي(هواداري از جبهه ي ملي هم شد کار؟) : ميدان آيت الله خلخالي(رضي الله عنه= خدا گه‌کاري هاي اش را ببخشايد!!)
ستارخان(به خاطر آن سبيل غلط اندازش هم که شده بايد کنار بره!!):خيابان شيخ فضل الله نوري(مي دونم اسم اش روي بزرگراهي هم هست مگه چه عيبي داره روي خيابان هم اسم‌شو بگذاريم؟!!به کوري چشم هرآن که نتواند ديد!!)
اميرکبير(مرتيکه ي علم‌زده!!): شاه شهيد(ناصرالدين شاه خودمون!!)
۱۶ آذر(مرده شور هرچي توده اي وملي گرا رو ببره!!):۲۳ تير(دوزاري تون نيفتاد؟!!چندروز بعد از ۱۸ تير ديگه بابا!!)
۳۰ تير: ۲۸ مرداد(بدون شرح!!)
جمال زاده (بدبخت غرب‌زده!!): آقازاده(منظور وزير نفت سابق نيست ها!!)
کريم خان زند(شاهان ننگ تاريخ اند!!): شاه اسماعيل صفوي(حيف که نميشه براش يک ص گذاشت!!)
زرتشت(مرگ برآتش پرستان!!): خاتم الانبيا(ص)0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا