1/04/2004
گفت وگوي بامدادک امريکايي وبابا بامداد امريکايي
بامدادك آمريكايي:بابايي نمي شد به عراق حمله نکنيم؟
بابا بامداد آمريكايي:نه چون سلاح كشتارجمعي داشتند عزيزم
بامدادك آمريكايي:اما بازرسان كه هيچ سلاحي اون جا جا پيدا نكردن
بابا بامداد آمريكايي:براي اين كه عراقي ها قايمش كردن
بامدادك آمريكايي:براي همين هم عراق رو اشغال كرديم؟
بابا بامداد آمريكايي:آره ديگه.يادت باشه اشغال هميشه از بازرسي بهتره.
بامدادك آمريكايي:اما بعد ازاشغال هم كه چيزي پيدا نكرديم.كرديم؟
بابا بامداد آمريكايي:واسه اين خوب قايمش كردن.نگران نباش بالاخره قبل ازانتخابات 2004 يه چيزايي پيدا مي كنيم.
بامدادك آمريكايي:عراق سلاح كشتار جمعي مي خواست چي کار؟
بابا بامداد آمريكايي:براي جنگ ديگه دانش مند!!
بامدادك آمريكايي:من كه قاط زدم.پس چرا درجنگ باما ازاونا استفاده نكرد؟
بابا بامداد آمريكايي:خب چون نمي خواستند كسي بدونه سلاح كشتارجمعي دارند.حتي ترجيح دادند بميرن ولي اين راز افشا نشه.
بامدادك آمريكايي:چه کاريه.با عقل جور درنمي آد باباجون.چرااستفاده نكردند؟
بابا بامداد آمريكايي:فرهنگ شون اين جوريه ديگه.منطق پنطق سرشون نمي شه
بامدادك آمريكايي:به نظر من که دولت ما خالي بسته واون ها هيچ سلاح كشتار جمعي دربساط شان نبود
بابا بامداد آمريكايي:خوب مي دوني بحث داشتن ونداشتن نيست.بالاخره يه دليل ديگه اي دست وپا مي كرديم ومي رفتيم عراق رو مي گرفتيم.
بامدادك آمريكايي:مثلا چه دليلي؟
بابا بامداد آمريكايي:مي گفتيم صدام حسين ديكتاتور بي رحميه وهمينو بهانه مي كرديم.
بامدادك آمريكايي:چي شد؟اين که دليل نمي شه!!
بابا بامداد آمريكايي:چرا دليل نمي شه؟ صدام مردم عراق رو شكنجه مي كرد.
بامدادك آمريكايي:يعني همون بلايي كه داره سر مردم چين مي آد؟
بامدادك آمريكايي:قابل مقايسه نيست.چين يكي از بازارهاي خوب ما است.ميليون ها نفر دارند اونجا كار مي كنند وپول مي ريزند به جيب شركت هاي ما.
بامدادك آمريكايي:يعني پاي پول كه بياد وسط بي خيال شكنجه ديگه؟
بابا بامداد آمريكايي:دقيقا
بامدادك آمريكايي:حالا صدام چرا مردم رو شكنجه مي كرد؟
بابا بامداد آمريكايي:به خاطر انتقاد از دولت
بامدادك آمريكايي:يعني درست مثل چين
بابا بامداد آمريكايي:باز هم كه گفتي چين!!عزيزم داستان چين فرق مي كنه!!
بامدادك آمريكايي:چه فرقي مي كنه؟
بابا بامداد آمريكايي:توي عراق حزب بعث سركار بود اما توي چين حزب كمونيست.اين يکيش.
بامدادك آمريكايي:مگه نگفته بودي كمونيست ها آدماي بدي اند؟
بابا بامداد آمريكايي:كي گفت آدماي بدي اند؟فقط كمونيست هاي كوبا آدماي بدي اند
بامدادك آمريكايي:چرا كمونيست هاي كوبايي آدماي بدي اند؟
بابا بامداد آمريكايي: چون مخالفان سياسي رو شكنجه مي دن وزنداني مي كنند
بامدادك آمريكايي:يعني مثل عراقي ها؟
بابا بامداد آمريكايي:دقيقا
بامدادك آمريكايي:و مثل چيني ها؟
بابا بامداد آمريكايي:اي بابا بهت گفتم كه چيني ها اهل تجارت اند اما كوبايي ها كه اين طور نيستند
بامدادك آمريكايي:چرا كوبايي ها اهل تجارت نيستند؟
بابا بامداد آمريكايي:خوب اوايل دهه ي 1960 دولت ما تجارت امريكايي ها با كوبا را ممنوع كرد.تاوقتي هم كه كمونيست هستند ومانند ما سرمايه داري نباشند همين آش وهمين كاسه است.
بامدادك آمريكايي:پس بهترنيست قانون تحريم رو لغو كنيم وبا كوبايي ها تجارت كنيم تا مثل ما سرمايه داري بشند؟
بابا بامداد آمريكايي:ماشالله به مخ ات!!
بامدادك آمريكايي:خواهش مي كنم!!
بامدادك آمريكايي:اما دركوبا آزادي مذهب هم وجود ندارد.
بابا بامداد آمريكايي:يعني درست مثل چين.يادتونه كه چه بلايي سر فرقه ي فالون آوردند؟
بابا بامداد آمريكايي:اين قدر چين چين نكن!!به هرحال صدام با كودتاي نظامي اومد سر كاروحكومت اش قانوني نبود.
بامدادك آمريكايي:كودتاي نظامي ديگه چيه؟
بابا بامداد آمريكايي:يعني به جاي برگزاري انتخابات مثل كشور خودمان ،يك مشت سرهنگ وسپهبد با زور حكومت را به دست بگيرند
بامدادك آمريكايي:يعني مثل حاكم پاكستان؟
بابا بامداد آمريكايي:منظورت ژنرال پرويز مشرفه؟بله درسته اما پاكستان دوست ما است
بامدادك آمريكايي:مگه نگفتي هركي با كودتا بياد سركار غير قانونيه؟
بابا بامداد آمريكايي:فقط صدام حسين.پرويز مشرف دوست ما است.درجنگ افغانستان به ما كمك كرد.
بامدادك آمريكايي:اصلا افغانستان را چرا اشغال كرديم؟
بابا بامداد آمريكايي:به خاطر بلايي كه توي يازده سپتامبر سرمون آورد
بامدادك آمريكايي:افغاني ها دريازده سپتامبر چه بلايي سرمون آوردند؟
بابا بامداد آمريكايي:خب روز يازده سپتامبر نوزده نفر كه پانزده نفرشون عربستاني بودند چهارتا هواپيما رو دزديدندو سه تاشو زدند به ساختمون هاي تجارت جهاني و3000 نفر آمريكايي رو كشتند
بابا بامداد آمريكايي:چه ربطي به افغانستان داره؟
بابا بامداد آمريكايي:اون تروريست ها دردوره حكومت سركوب گر طالبان درافغانستان آموزش ديده بودند
بامدادك آمريكايي:طالبان همون اسلامي هاي افراطي نيستندكه سرودست مردم رو مي بريدند؟
بابا بامداد آمريكايي:درسته همونان.دمارازروزگار زن ها هم درآورده بودند.
بامدادك آمريكايي:دولت بوش درماه مه 2001 مگه به همينا 43 ميليون دلار نداده بود؟
بابا بامداد آمريكايي:بله به خاطر مبارزه با مواد مخدر
بامدادك آمريكايي:مبارزه با مواد مخدر؟
بابا بامداد آمريكايي: آره عزيزم.طالبان جلوي كشت خشخاش رو گرفت
بامدادك آمريكايي:چه جوري؟
بابا بامداد آمريكايي:هركي خشخاش مي كاشت دست شو مي بريدند يا گردنشو مي زدند
بامدادك آمريكايي:پس دست بريدن وگردن زدن به خاطر كشت خشخاش اشكالي نداره اما واسه ي چيزاي ديگه كار بديه؟
بابا بامداد آمريكايي:بله مثلا به خاطر دزديدن نان نبايد دست كسي رو بريد
بامدادك آمريكايي:مگه توي عربستان هم دست نمي برندوگردن نمي زنند؟
بابا بامداد آمريكايي:فرق داره.توي افغانستان يك مشت پدرسالارحاكم بودند كه زن هارو سركوب مي كردندومجبورشان مي كردندبرقع بگذارند.هرزني هم كه اين كار رو نميكرد سنگسارش مي كردند
بامدادك آمريكايي:درعربستان هم برقع اجباري نيست؟
بابا بامداد آمريكايي:نه.زنان عربستان فقط چادرعربي مي پوشند
بامدادك آمريكايي:چه فرقي داره؟
بابا بامداد آمريكايي:چادرعربي مدروزه توي عربستان.تازه چشم وانگشتان زن هارو مي شه ديد.
بامدادك آمريكايي:چه فرقي مي كنه؟
بابا بامداد آمريكايي:نبايد افغانستان رو با عربستان مقايسه كني.عربستان دوست ما است.
بامدادك آمريكايي:انگار گفتي از 19 تروريست 11 سپتامبر 15تاشون عربستاني بودند
بابا بامداد آمريكايي:درسته اما توي افغانستان آموزش ديده بودند
بامدادك آمريكايي:كي آموزش شون داد؟
بابا بامداد آمريكايي:آدم شروري به اسم اسامه بن لادن
بامدادك آمريكايي:افغاني بود؟
بامدادك آمريكايي:نه اون هم عربستاني بود.اما شرور بود خيلي شرور بود.
بامدادك آمريكايي:گمانم اين هم زماني دوست ما بود.
بابا بامداد آمريكايي:بله هنگام جنگ بااشغال گران شوروي دردهه ي 1980
بامدادك آمريكايي:شوروي ها ديگه كي اند؟همون امپراتوري شرور كمونيستي كه رونالد ريگان مي گفت؟
بابا بامداد آمريكايي:شوروي ازبين رفت.درسال 1990 يا همون حدود تجزيه شد.الان مثل ما انتخابات دارندوسرمايه داري اند.الان بهشون مي گيم روسيه.
بامدادك آمريكايي:پس الان شوروي ببخشيد روسيه دوست مااست؟
بابا بامداد آمريكايي:دوست درست وحسابي نه.سال ها با ما دوست بودنداماازما درجنگ با عراق حمايت نكردند.براي همين دل خوشي از اونا نداريم.ازدست فرانسه،آلمان وكانادا هم عصباني هستيم چون دراشغال عراق به ما كمك نكردند.
بامدادك آمريكايي:فرانسه،آلمان وكانادا هم جزو كشورهاي شرور هستند؟
بابا بامداد آمريكايي:شروركه نيستند اما آن قدر به ما بدي كردند كه بايد به آچارفرانسه بگيم آچارآزادي!!
بامدادك آمريكايي:هميشه وقتي كشوري مطابق ميل ما رفتار نكنه اسم ابزارهاي مكانيكي رو عوض مي كنيم؟
بابا بامداد آمريكايي:نه با دوستامون اين كارو مي كنم اگر دشمن باشه كشورشو اشغال مي كنيم
بامدادك آمريكايي:مگه عراق هم دردهه ي 1980 دوست ما نبود؟
بابا بامداد آمريكايي:آره يه مدتي دوست ما بود.
بامدادك آمريكايي:اون موقع هم صدام سر كار بود؟
بابا بامداد آمريكايي:آره اما چون با ايران داشت مي جنگيد موقتا دوست ما بود.
بامدادك آمريكايي:چرا دوست ما بود؟
بابا بامداد آمريكايي:چون ايران دشمن ما بود
بامدادك آمريكايي:همان موقع بود كه به كردها گاز شيميايي زد؟
بابا بامداد آمريكايي:بله اما چون داشت با ايران مي جنگيد زير سبيلي رد كرديم.نمي خواستيم ناراحت بشه.
بامدادك آمريكايي:پس هركي با دشمن ما بجنگه خود به خود دوست مااست؟
بابا بامداد آمريكايي:بله اكثر مواقع اين جوريه
بامدادك آمريكايي:هركسي هم با دوست ما بجنگه خودبه خود دشمن مااست؟
بابا بامداد آمريكايي:اين هم گاهي درسته.اما اگر بتونيم به هردوطرف اسلحه بفروشيم كه نور علي نور است
بامدادك آمريكايي:چرا؟
بابا بامداد آمريكايي:چون جنگ يعني رونق اقتصادي.پس جنگ براي ما خوبه.درضمن چون خدا با امريكا است پس هركسي كه ضدجنگ باشه كمونيست ضدامريكايي ازخدابي خبري بيشتر نيست.حالا فهميدي چرا به عراق حمله كرديم؟
بامدادك آمريكايي:گمونم فهميدم.به عراق حمله كرديم چون خواست خدا بود.درسته؟
بابا بامداد آمريكايي:درسته
بامدادك آمريكايي:اما ازكجا خواست خدا رو فهميديم؟
بابا بامداد آمريكايي:خدا خودش با جورج بوش حرف مي زنه وبهش مي گه چي كار كنه
بامدادك آمريكايي:پس دراصل واسه ي اين به عراق حمله كرديم كه يه چيزايي به بوش الهام مي شه و يه صداهايي توي سرش مي پيچه؟
بابا بامداد آمريكايي:بله!بالاخره دوزاريت افتاد.حالا برو جيش كن وبخواب.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا