1/05/2004
خدايا شکرت!!:سرانجام چشم ما به جمال جمهوري اسلامي افغانستان هم روشن شد.مبارک باشد.اميدوارم قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان نيز مانند قانون اساسي کشورآريايي اسلامي خودمان فصلي درخشان درتاريخ اين کشور اخوي بگشايد.تاکور شود هرآن که نتواند ديد!!ازجمله اسامه بن لادن که معلوم نيست ازکجا(از ميهن آريايي اسلامي؟ الله اعلم!!) نوار جديدي از سخنان گهربارش منتشر کرده است.اوسا کريم خودت مسلمانان جهان را ازشر مسلمانان حفظ کن!!آمين يا رب العالمين!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا