1/19/2004
جوادي آملي:انتخابات هفتمين دوره ي مجلس يک آزمون الهي براي مردم مي باشد.دراين آزمون مشخص خواهد شد که آيا مردم،اسلام،جمهوري اسلامي،قانون اساسي ومصالح ملي را محترم مي شمارند يا ازكنارآن با تسامح وتساهل مي گذرند.
بامدادك: اي بابا اين اوسا كريم هم كه راه به راه امتحان مي گيره!!هنوز ازآزمون الهي بم يك ماه نگذشته است!!ما كه رفتيم درسو حذف كنيم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا