1/19/2004
فاضل ميبدي:چه کسي منکر است که انسان نالايق نبايد وارد صحن قانون گذاري شودولي بياييم ملاک لياقت را به گونه اي تعريف کنيم که دست کم معتقدان به اسلام وانقلاب پذيرفته باشند
بامدادک : اين دست کم ات ما را کشتاند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا