1/27/2004
رهبرمعظم انقلاب اسلامي(درديداربا رييس جمهور اتريش):مردم‌سالاري حقيقي موجود درايران واقعيتي انکارناپذير است.
رييس جمهور اتريش: تکبير!!
بامدادک:دست اوساکريم بر سر ما است سيدعلي رهبر ما است!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا